Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 07.04.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 07.04.2022.год.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 07.042022

Евидентирају се захтеви за упис у Именик адвоката АК Шапца:

Евидентирасе захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1.ЈОВАНОВИЋ (Милан) МИРОСЛАВ,

дипл.правник из Шапца, Краља Милана 25

- рођен/а 17.04.1984. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 17.11.2016.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 28.01.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 31.03.2022. у АК Шапца

-адреса канцеларије Масарикова 10 б, Шабац

-кандидат долази из: приправник у Основном суду у Шапцу

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 257/22 од 01.04.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 07.04.2022. године.

Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат