Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 14.04.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 14.04.2022.год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1.ВРУЋКИЋ (Милорад) АЛЕКСАНДАР,

дипл.правник из Шапца, Стојана Новаковића 17/4

- рођен/а 08.08.1986. год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 19.03.2013.год. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 17.11.2021.год. у Новом Саду,

- адвокатски испит положио/ла дана 22.02.2022. у АК Шапца

-адреса канцеларије Масарикова 3, Шабац

-кандидат долази из: приправник код Данојлић Мирослава, адв. из Шапца

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 290/22 од 11.04.2022.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа 290/2022 од 11.04.2022.године

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 14.04.2022. године.

                                                                                                     Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат