Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 05.05.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 05.05.2022. год.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 05.05.2022

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

1.ТРИФУНОВИЋ (Војислав) ГОРИЦА,

дипл.правник из Ваљева, Доња Грабовица 142

- рођен/а 19.10.1989. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 24.04.2015.год. на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу,

- правосудни испит положио/ла дана 27.12.2015.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 29.05.2019. у АК Шапца

-адреса канцеларије Витковићева бр. 3, стан 26

-кандидат долази из:ПИО фонд, филијала Ваљево

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 396/22 од 28.04.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 05.05.2022. године.

                                                                                                      Председник

                   АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат