Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС СА СЕДНИЦЕ ОД 07.07.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Ш А Б А Ц

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 07.07.2022. год.

 

Евидентира се захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1. ГРУЈИЧИЋ (Душан) ДРАГАНА,

дипл.правник из Крупња, Бањевац бб

- рођен/а 03.01.1983. год. у Панчеву,

- дипломирао/ла дана 28.09.2016.год. на Правном факултету за Привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду,

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 29.12.2021. у АК Шапца

-адреса канцеларије Мачков камен 1, Крупањ

-кандидат долази из: адм. радник у адв.канцеларији

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 459/22 од 05.07.2022.

 

 

 

РАТКОВИЋ (РАДОВАН) НИКОЛА

Дип. правник из Шапца, Др Аврама Винавера 12/9

- рођен/а15.07.1995. год. уШапц,

- дипломирао/ла дана 22.01.2020.год. на Правном факултету универзитета у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 01.06.2022. године у Београду

- адвокатски испит положио/ла дана 01.07.2022. у АК Шапца

-адреса канцеларије Карађорђева 8. Шабац

-кандидат долази из:адв.приправник код Давора Поповића, адвоката из Шапца

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 606/22 од 07.07.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 606-1/22 од 07.07.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од данаобјављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 08.07.2022. године.

                                                                                                          Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат