Imenik advokata...

Novosti

Baner

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 22.07.2022.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

 

Ш А Б А Ц

 

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац, дана 22.07.2022. год.

Евидентирасе захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца:

 

1. МИЛУТИНОВИЋ (Слободан) МАРКО,

дипл.правник из Лознице, Дринских дивизија 15

- рођен/а 01.05.1990. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 17.12.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.05.2022.год. у Београду,

- адвокатски испит положио/ла дана 15.07.2022. у АК Шапца

- адреса канцеларије Владе Зечевић 4, Лозница

- кандидат долази из: адв. приправник код адв. Слободана Милутиновића из Лознице

- захтев за упис у Именик адвоката бр. 675/22 од 21.07.2022.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа 676/22 од 21.07.2022.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана, од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 22.07.2022. године.

                                                                                                                Председник

АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат