Imenik advokata...

Novosti

Baner

Organi AK Šapca

AK Šapca obavlja poslove i zadatke određene Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i Statutom AK Šapca preko svojih organa.

Organi AK Šapca su:

1. skupština,
2. upravni odbor,
3.predsednik,
4.potpredsednik,
5. nadzorni odbor,
6. disiplinski tužilac,
7. disciplinski sud,
8. savet.
 
I) PREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MIJAILOVIĆ Ž. VLADAN , advokat iz Šapca

II) POTPREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MANDIĆ J. MILOŠ, advokat iz Valjeva

III) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AK ŠAPCA :

1. ALEKSIĆ SAŠA, advokat iz Valjeva
2. MILUNOVIĆ VESNA, advokat iz Valjeva
3. LEKIĆ BRANISLAV, advokat iz Bogatića
4. MORAVČEVIĆ MILICA, advokat iz Šapca
5. PETRIČIĆ TANJA, advokat iz Šapca
6. JANJETOVIĆ RADOMIR, advokat iz Šapca
7. MARIĆ CVETKO , advokat iz Loznice
8. STOJANOVIĆ DUŠAN, advokat iz Loznice

IV) DELEGATI SKUPŠTINE Advokatske komore Srbije

1. JOVANOVIĆ ANA, advokat iz Valjeva
2. TOMAŠEVIĆ ZORICA, advokat iz Valjeva
3. ĆIROVIĆ SLAVICA, advokat iz Mionice
4. MARIĆ CVETKO, advokat iz Loznice
5. TERZIĆ NIKOLA, advokat iz Loznice
6.VASIĆ DUŠAN , advokat iz Koceljeve
7. MUCIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
8.NIKOLIĆ GORAN, advokat iz Šapca

V) Članovi NADZORNOG ODBORA AK Šapca :

1.DIMIĆ SAŠA, advokat iz Loznice
2.PETKOVIĆ VESNA, advokat iz Vladimiraca
3.FILIPOVIĆ MILOŠ, advokat iz Valjeva
 
VI) DISCIPLINSKI TUŽILAC AK ŠAPCA
-DROBNJAK TRIFUN, advokat iz Šapca

VII) ZAMENIK DISC. TUŽIOCA AK ŠAPCA
-ŠPIRIĆ JASMINKA, advokat iz Valjeva.
 
VII) Za DISCIPLINSKI SUD Advokatske komore Šapca izabrani su:

1. Marinković Milovan, advokat iz Šapca - predsednik
2. Đurđević Krstijana, advokat iz Valjeva - zamenik
3. Aćimović Planojević Jana, advokat iz Valjeva - sudija
4.Bučevac Gordana, advokat iz Bogatića - sudija
5.Vuković Miroslav, advokat iz Valjeva - sudija
6.Nikolić Slavko, advokat iz Loznice - sudija

VIII) ČLAN UPRAVNOG ODBORA AK Srbije
-TERZIĆ VLADIMIR, advokat iz Šapca
 
IX) SUDIJA  DISCIPLINSKOG SUDA AK Srbije
-STEPANIĆ PAVLOVIĆ JULIJANA, advokat iz Loznice.
 
 
X) ČLAN NADZORNOG ODBORA AK Srbije
-MRDOVIĆ ZORAN, advokat iz šAPCA.
 
XI) ZAMENIK DISCIPLINSKOG TUŽIOCA AK SRBIJE
-pARIPOVIĆ MILAN,advokat iz Valjeva
-LAZAREVIĆ ALEKSANDAR, advokat iz Bogatića
 
XIII) KOMISIJA ZA POLAGANjE  ADV. ISPITA

1. PETROVIĆ VLADETA adv. iz Loznice - predsednik
2.JANJETOVIĆ RADOMIR adv. iz Šapca - zamenik predsednika
3.ALEKSIĆ SAŠA adv. iz Valjeva - član
4.DRAJIĆ SAŠA adv. iz valjeva - zamenik člana
5.SEKULOVIĆ BRANISLAV adv. iz Loznice - zamenik člana
6.STEVANOVIĆ ALEKSANDAR  adv. iz Krupnja - člana
 
XIV) PREDSTAVNICI AK ŠAPCA ZA KOMUNIKACIJU SA ORGANIMA PRAVOSUĐA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE, I TO:
- za grad Loznicu, član UO AK Šapca, Gordana Mladenović, adv. iz Loznice,
- za grad Šabac, sekretar UO AK Šapca, Lekić Branislav, adv. iz Bogatića,
- za grad Valjevo, član UO AK Šapca, Nikić Mladen, adv. iz Valjeva.