Imenik advokata...

Novosti

Baner

Organi AK Šapca

AK Šapca obavlja poslove i zadatke određene Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i Statutom AK Šapca preko svojih organa.

Organi AK Šapca su:

1. skupština,
2. upravni odbor,
3.predsednik,
4.potpredsednik,
5. nadzorni odbor,
6. disiplinski tužilac,
7. disciplinski sud,
8. savet.
 
I) PREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MIJAILOVIĆ Ž. VLADAN , advokat iz Šapca

II) POTPREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MANDIĆ J. MILOŠ, advokat iz Valjeva

III) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AK ŠAPCA :

1. ALEKSIĆ SAŠA, advokat iz Valjeva
2. MILUNOVIĆ VESNA, advokat iz Valjeva
3. LEKIĆ BRANISLAV, advokat iz Bogatića
4. MORAVČEVIĆ MILICA, advokat iz Šapca
5. PETRIČIĆ TANJA, advokat iz Šapca
6. JANJETOVIĆ RADOMIR, advokat iz Šapca
7. MARIĆ CVETKO , advokat iz Loznice
8. MLADENOVIĆ GORDANA, advokat iz Loznice

IV) DELEGATI SKUPŠTINE Advokatske komore Srbije

1. JOVANOVIĆ ANA, advokat iz Valjeva
2. RAJKOVIĆ MIROSLAV, advokat iz Uba
3. SPASOJEVIĆ RADOMIR, advokat iz Valjeva
4. LEKIĆ BRANISLAV, advokat iz Bogatića
5. GAČIĆ BRANKO, advokat iz Loznice
6. PETROVIĆ SVETLANA , advokat iz Šapca
7. KANDIĆ ZORAN, advokat iz Šapca

V) Članovi NADZORNOG ODBORA AK Šapca :

1.DIMIĆ SAŠA, advokat iz Loznice
2.PETKOVIĆ VESNA, advokat iz Vladimiraca
3.FILIPOVIĆ MILOŠ, advokat iz Valjeva
 
VI) DISCIPLINSKI TUŽILAC AK ŠAPCA
-DROBNJAK TRIFUN, advokat iz Šapca

VII) ZAMENIK DISC. TUŽIOCA AK ŠAPCA
-ŠPIRIĆ JASMINKA, advokat iz Valjeva.
 
VII) Za DISCIPLINSKI SUD Advokatske komore Šapca izabrani su:

1. Marinković Milovan, advokat iz Šapca - predsednik
2. Đurđević Krstijana, advokat iz Valjeva - zamenik
3. Aćimović Planojević Jana, advokat iz Valjeva - sudija
4.Bučevac Gordana, advokat iz Bogatića - sudija
5.Vuković Miroslav, advokat iz Valjeva - sudija
6.Nikolić Slavko, advokat iz Loznice - sudija

VIII) ČLAN UPRAVNOG ODBORA AK Srbije
-OBRADOVIĆ SLAVICA, advokat iz Valjeva
 
IX) PREDSEDNIK  DISCIPLINSKOG SUDA AK Srbije
-ĐURIĆ MILOVAN, advokat iz Valjeva.
 
X) SUDIJA DISCIPLINSKOG SUDA AK SRBIJE
-MATIĆ SLOBODAN advokat iz Loznice
 
XI) ČLAN NADZORNOG ODBORA AK Srbije
-STANIĆ DUŠAN, advokat iz Valjeva.
 
XII) ZAMENIK DISCIPLINSKOG TUŽIOCA AK SRBIJE
-ĐORĐEVIĆ SRETEN,advokat iz Valjeva
-MORAVČEVIĆ MILICA, advokat iz Šapca
 
XIII) KOMISIJA ZA POLAGANjE  ADV. ISPITA

1.ĐORĐEVIĆ BILjANA adv. iz Šapca - predsednik
2.MILUTINOVIĆ SLOBODAN adv. iz Loznice - zamenik predsednika
3.OBRADOVIĆ SLAVICA adv. iz Valjeva - član
4.SEKULOVIĆ BRANISLAV adv. iz Vladimiraca - zamenik člana
5.TERZIĆ SPASOJE adv. iz Loznice - zamenik člana
6.ALEKSIĆ SAŠA adv. iz Valjeva - člana
 
XIV) PREDSTAVNICI AK ŠAPCA ZA KOMUNIKACIJU SA ORGANIMA PRAVOSUĐA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE, I TO:
- za grad Loznicu, član UO AK Šapca, Gordana Mladenović, adv. iz Loznice,
- za grad Šabac, sekretar UO AK Šapca, Lekić Branislav, adv. iz Bogatića,
- za grad Valjevo, potpredsednik AK Šapca, Mandić Miloš, adv. iz Valjeva.