Imenik advokata...

Novosti

Baner

Organi AK Šapca

AK Šapca obavlja poslove i zadatke određene Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i Statutom AK Šapca preko svojih organa.

Organi AK Šapca su:

1. skupština,
2. upravni odbor,
3.predsednik,
4.potpredsednik,
5. nadzorni odbor,
6. disiplinski tužilac,
7. disciplinski sud,
8. savet.
 
I) PREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MILOŠ MANDIĆ, advokat iz Valjeva,

II) POTPREDSEDNIK AK ŠAPCA
-MILOVANOVIĆ SLOBODAN, advokat iz Loznice,

III) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AK ŠAPCA :

1. AĆIMOVIĆ PLANOJEVIĆ JANA, advokat iz Valjeva,
2. NIKIĆ MLADEN, advokat iz Valjeva,
3. TOMIĆ JOVANA, advokat iz Valjeva,
4. DIMIĆ SAŠA, advokat iz Loznice,
5. ĐUNIĆ RADOMIR, advokat iz Loznice,
6. GAVRILOVIĆ VUKAŠIN, advokat iz Šapca,
7.MARINKOVIĆ MILOVAN, advokat iz Šapca,
8. PERIŠIĆ OLIVERA, advokat iz Šapca,
9. ČVORKOV MIROSLAV, advokata iz Bogatića,

IV) DELEGATI SKUPŠTINE Advokatske komore Srbije

1. JOVANOVIĆ ANA, advokat iz Valjeva
2. TOMAŠEVIĆ ZORICA, advokat iz Valjeva
3. ĆIROVIĆ SLAVICA, advokat iz Mionice
4. MARIĆ CVETKO, advokat iz Loznice
5. TERZIĆ NIKOLA, advokat iz Loznice
6.VASIĆ DUŠAN , advokat iz Koceljeve
7. MUCIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
8.NIKOLIĆ GORAN, advokat iz Šapca

V) Članovi NADZORNOG ODBORA AK Šapca :

1.PETROVIĆ ALEKSANDAR, advokat iz Šapca,
2.JOKSIMOVIĆ JASMINA, advokat iz Lajkovca,
3.TOŠIĆ DIMIĆ TANJA, advokat iz Loznice
 
VI) DISCIPLINSKI TUŽILAC AK ŠAPCA
-DROBNJAK TRIFUN, advokat iz Šapca

VII) ZAMENIK DISC. TUŽIOCA AK ŠAPCA
-
 
VII) Za DISCIPLINSKI SUD Advokatske komore Šapca izabrani su:

1.Kaitović Slobodan, advokat iz Loznice - predsednik
2. Obradović Marija, advokat iz Loznice - zamenik
3. Jocković Stanislav, advokat iz Šapca - sudija
4.Ristivojević Sanja, advokat iz Osečine - sudija
5.Filipović Filip, advokat iz Šapca- sudija
6.Mirković Jovan, advokat iz Loznice - sudija

VIII) ČLAN UPRAVNOG ODBORA AK Srbije
-TERZIĆ VLADIMIR, advokat iz Šapca
 
IX) SUDIJA  DISCIPLINSKOG SUDA AK Srbije
-STEPANIĆ PAVLOVIĆ JULIJANA, advokat iz Loznice.
 
 
X) ČLAN NADZORNOG ODBORA AK Srbije
-MRDOVIĆ ZORAN, advokat iz šAPCA.
 
XI) ZAMENIK DISCIPLINSKOG TUŽIOCA AK SRBIJE
-PARIPOVIĆ MILAN,advokat iz Valjeva
-LAZAREVIĆ ALEKSANDAR, advokat iz Bogatića
 
XIII) KOMISIJA ZA POLAGANjE  ADV. ISPITA

1. PETROVIĆ VLADETA adv. iz Loznice - predsednik
2.JANJETOVIĆ RADOMIR adv. iz Šapca - zamenik predsednika
3.ALEKSIĆ SAŠA adv. iz Valjeva - član
4.DRAJIĆ SAŠA adv. iz Valjeva -  člana
5.PETRIČIĆ TANJA adv. iz Šapca -  člana
6.STEVANOVIĆ ALEKSANDAR  adv. iz Krupnja - člana
 
XIV) PREDSTAVNICI AK ŠAPCA ZA KOMUNIKACIJU SA ORGANIMA PRAVOSUĐA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE, I TO:
- za grad Loznicu, 
- za grad Šabac, 
- za grad Valjevo,