Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 29.10.2020.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

Joве Курсуле 7

15000 Шабац

Тел:015/354-617

Шабац,дана29.10.2020.год.

Поштовани,

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је:

1. Мијаиловић (Јовица) Александар, Шабац, Мајора Александра Глишића 12

-рођен/а 06.03.1992 у Београду,

-дипломирао дана 10.10.2016 на Правном факултету, Универзитета у Новом Саду

-правосудни испит положио /ла дана 26.12.2019. у Београду

-адвокатски испит положио/ла дана 21.08.2020 у Шапцу

-седиште адвокатске канцеларије : Карађорђева бр.27, Шабац

-кандидат долази из: адвокатски приправник-волонтер у Шапцу

-захтев за упис у Именик адвоката бр. 644/2020 од 16.10.2020.

-захтев за ослобађање дела трошкова уписа бр.644-1/2020 од 16.10.2020.

Образложене и писмене примедбе или предлози о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу,Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенaje на огласној табли и сајту АК Шапца дана 29.10.2020. године.

                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                         Председник АК Шапца

                                                                     

                                                                                   Владан Мијаиловић,адвокат