Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 28.09.2021.

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове  Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 28.09.2021.год.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕДНИЦУ УО АК ШАПЦА 28.09.2021.

 

  1. Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднелje:
  • БОЖИЋ(Дејан)ИСИДОРА,

ул. Николе Чупића бр.1, Шабац                    

рођен/а 29.03.1993 .год. у Шапцу,

- дипломирао/ла  дана  25.08.2017.год. на Правном  факултету  Универзитета  у Београду

- правосудни  испит положио/ла  дана  06.10.2020.год. у Београду,

- адвокатског  испит положио/ла дана  24.09.2021. у Шапцу,

- адреса канцеларије Николе Чупића 1, Шабац,

- кандидат долази  из:  реда адвокатских  приправника,

- приправнички у Шапцу  код принципала Божић Дејана,

- захтев за упис у Именик адвоката  бр.755/21 од 24.09.2021. године,

- захтев за ослобађање дела трошкова уписа 755/21 од 24.09.2021. године

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 28.09.2021. године.