Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 15.10.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 15.10.2021.год.

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеоли су:

НОВАКОВИЋ (Зоран) ЈЕЛЕНА,

ул. Мајке Југовића 14. Шабац

                    

- рођен/а 28.05.1992 .год. у Шапцу,

- дипломирао/ла дана 01.09.2016.год. на Правном факултету и Новом Саду

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 24.09.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Карађорђева 27/II локал 52. , Шабац

-кандидат долази из: приправнички стаж код адв. Петричић Рајка из Шапца

-захтев за упис у Именик адвоката бр.806/2021 од 06.10.2021.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.807/2021 од 06.10.2021.

 

ПАВЛОВИЋ (Богољуб) ТИЈАНА,

Ул.Војислава Илића 26. Лозница

                    

- рођен/а 07.08.1993 .год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 07.07.2017.год. на Правном факултету и Новом Саду

- правосудни испит положио/ла дана 09.07.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 24.09.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Јована Цвијића бб, Лозница

-кандидат долази из: приправнички стаж код адв.Плавшић Весне из Лознице

-захтев за упис у Именик адвоката бр.819/21 од 11.10.2021

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.820/2021 од 11.10.2021.  

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 15.10.2021. године.