Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 19.10.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 19.10.2021.год.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕДНИЦУ УО АК ШАПЦА19.10.2021

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднео је:

ТЕШИЋ (Драгослав) НЕБОЈША,

ул. Милоша Селаковића 16,Уб

                    

- рођен/а 06.04.1982 .год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 07.04.2006.год. на Правном факултету у Београду

- правосудни испит положио/ла дана 25.11.2008.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 15.10.2021. у Шапцу,

-адреса канцеларије Вука Караџића 42/7,Ваљево

-кандидат долази из: Основног суда у Ваљеву -судија

-захтев за упис у Именик адвоката бр.832/2021 од 15.10.2021.

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 19.10.2021. године.

Председник АК Шапца

Владан Мијаиловић, адвокат