Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ИА 23.12.2021

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 23.12.2021.год.

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕДНИЦУ УО АК ШАПЦА 23.12.2021.

 

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo je:

 

1.СТЕФАНОВИЋ (Драган) ЛАЗАР,

Булевар Доситеја Обрадовића, 44/1/15

                    

- рођен/а 27.02.1993. год. у Лозници,

- дипломирао/ла дана 01.03.2018.год. на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву,

- правосудни испит положио/ла дана 01.03.2021.год. у Београду

- адвокатског испит положио/ла дана 30.11.2021. у Лозници,

-адреса канцеларије Владе Зечевића 14, Лозница

-кандидат долази из: адв приправник код Марије Обрадовић, адв у Лозници

-захтев за упис у Именик адвоката бр.1006/2021 од 07.12.2021.

-захтев за делимично ослобађање трошкова уписа бр.1007/2021 од 07.12.2021.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 24.12.2021. године.

 

      Председник АК Шапца

   Владан Мијаиловић,адвокат