Imenik advokata...

Novosti

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС 14.01.2022

АДВОКАТСКА КОМОРА ШАПЦА

ШАБАЦ

Јове Курсуле 7

Телефон 015/354-617

Шабац,дана 14.01.2022од.

ЕВИДЕНЦИЈА СА СЕДНИЦЕ УО АК ШАПЦА 14.01.2022

 

Захтев за упис у Именик адвоката АК Шапца поднеo je:

 

  1. .КОСТИЋ (Ратко) ДАРКО,

Др Пантића 144, Ваљево

                    

- рођен/а 04.01.1984. год. у Ваљеву,

- дипломирао/ла дана 15.03.2011.год. на Правном факултету Универзитета у Београду,

- правосудни испит положио/ла дана 30.09.2013.год. у Београду

- адвокатски испит положио/ла дана 29.12.2021 у Ваљеву

- седиште канцеларије:  Др Пантића 87, Ваљево

-кандидат долази из: заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина

-захтев за упис у Именик адвоката бр.6/2022 од 10.01.2022.

 

Образложене и писмене примедбе о поднетим захтевима, са потписом и печатом адвоката, могу се лично или путем поште предати службеницама у просторијама АК Шапца у Шапцу, Ваљеву и Лозници у року од 7 дана,од дана објављивања овe евиденције на огласним  таблама и сајту АК Шапца.

Горе наведенa евиденција захтева за упис у Именик адвоката АК Шапца објављенa je на огласној табли и сајту АК Шапца дана 14.01.2022. године.

      Председник АК Шапца

   Владан Мијаиловић, адвокат